تلفن: 44442663-011

           تلفکس: 44443763-011

راسا پوشش ایرانیان

کفپوش بتنی دکوراتیو pdf button clear100

 

این محصولات كه بر پایه سیمان می باشد از تركیب مواد سخت معدنی و مصنوعی (به شكل های شكسته و گرد) مانند كوارتز، كراندوم، اكسید آلومینیوم، بایندر پایه سیمانی، پراكنده ساز و تثبیت كننده رنگهای معدنی و غیره بدست می آید.
این کفپوش پس از زیر سازی صحیح بر روی بتن های تازه و قدیمی قابل اجرا می باشد. هم اكنون استفاده از این محصولات در سراسر دنیا وسعت بسیار زیادی یافته است.
 
 
 
کفپوش بتن سخت 9

تماس با ما

نشانی: مازندارن، آمل، خیابان امام خمینی، نبش آفتاب ۷۴، مجتمع اکسین، طبقه دوم، واحد ۱۷

تلفن: 44442663-011

تلفکس: 44443763-011

موبایل: 09373853223 - 09118040618 - 09118040617

ایمیل    info@rasapi.com

ایمیل    rasapooshesh@gmail.com

وبلاک    rasapi.blogfa.com

Top of Page